Tarieven

Voorafgaand aan een behandeling, kunt u van ons een kostenbegroting krijgen. U weet dan precies wat de totale kosten van de behandeling zijn en kunt navragen bij uw verzekering wat u vergoed krijgt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u precies waar u aan toe bent.

Dental Art hanteert standaardtarieven
Hier vind u het overzicht van alle behandelingen (prestaties) met bijbehorende codes en de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Zegt u een afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt om voor de gereserveerde tijd code C90 in rekening te brengen.

Factuur zelf voldoen
Wilt u de factuur rechtstreeks zelf ontvangen? Omdat u bijvoorbeeld geen aanvullende tandartsverzekering heeft? Dat kan. U kunt dat doorgeven aan onze praktijk.

U kunt de factuur ook meteen in de praktijk voldoen en krijgt de factuur dan mee, voorzien van het kenmerk voldaan.

Betalingsvoorwaarden
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die niet aan de betalingsvoorwaarden voldoen, te verwijderen uit ons klantenbestand en uit te sluiten van reguliere tandheelkundige zorg, met uitzondering van acute spoedgevallen.

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

Wij nemen nieuwe patiënten aan!